-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

یکی از تروریستان خود مردار در حمله به ریاست ده، در گفتاری ویدیویی می گوید وقتی از زندان آزاد شدم، به خانه نرفتم؛ مستقیم برای اجرای «استشهاد» رفتم. معلوم است که کرزی- فهیم این ها را صحیح و سلامت رها کردند. کرزی همین حالا هم از کردار خود مفتخرانه دفاع می کند؛ مگر کاسه های داغ تر از آش، چرا ساکت اند؟ آنانی که تنها کرزی را درین جنایت تاریخی مقصر اصلی می شمارند، اشتباه می کنند؛ آگاهانه میخواهند اشتباه کنند. کرزی هزاران مأمور جور و مرگ را ابداً بدون مشوره و استجازه «مارشال فهیم!!!!» آزاد نمیکرد. همه چیز روی یک پروتوکول در جریان بود.