-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۳, دوشنبه

کمپاین محاکمۀ ملا حنفی را راه بیاندازید.

اشاره یی از وحید «عمر» برای پروپوزل نویسان


از پروژه کلان پروموت حتما خبر دارید. امریکا ۴۵۰ میلیون دالر برای افغانستان کمک کرده است تا در جریان پنج سال آینده برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان مصرف شود. وزارت زنان جمع تقریبا تمام شبکه ها و انجمن ها و انجو هایی که برای زنان کار میکنند در حال پروپوزل نویسی استند تا یک قسمتی از این پول "امریکا داد" نصیب شان شود.
در مقابل ویدیوی فلان وکیل صاحب پارلمان را هم حتما دیدید. در این ویدیو وکیل صاحب با استفاده از ۳۰ ثانیه وقت مفت خود جایگاه واقعی زن را در ذهنیت اکثریتی مرد افغان خیلی آسان و بدون آلایش و ویرایش به دنیا معرفی کرده است.
من مایلم از گرداننده گان این پروژه ۴۵۰ میلیون دالری و شرکای این پروژه بشنوم چند افغانی از جمله ۴۵۰ میلیون دالر را میخواهند برای به محاکمه کشانیدن وکیل صاحب به جرم "تجاوز لفظی" و یا " نیت تجاوز جنسی" و یا حمایت از "تجاوز جنسی" مصرف کنند٬ تا بار دیگر کسی این جرات را نکند.
نوت: شما هایی که از اظهارات این وکیل صاحب شوک زده شده اید٬ کدام جای حرف های او در این جامعه برای تان نو است که قبلا نشنیده بودید؟