-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۸, چهارشنبه

سازِ داعش بند نشده که دُهل القاعده دو باره صدا کرد!

تناقض جمع تناقض، مساوی بحران بزرگ و بی افسار


جنرالان امریکا به هدایت دفتر قرمز در کاخ سفید، زود به زود، هشدارهای خود به داعش و چراغ سبز های خود به طالبان را فراموش می کنند. تا دو ماه پیش، که کمپاین پایتخت داعش در ننگرهار گرم شده بود؛ می گفتند که طالبان یک عامل محلی و داخلی برای افغانستان است و برای منافع امریکا خطر حساب نمی شود. از حرکت کاروان داعش به سوی شمال، خبرهای اضطراری پرداخته شد؛ سپس، که حرکت داعش در شمال سرشکن گشت و حالا ساز کهنه القاعده، سر از نو سُر شده است.

بدین ترتیب، به اندام اوضاع جنگی جدید، مجدداً لباس کهنۀ القاعده پوشانیده می شود. می گویند اگر القاعده تحت فشار قرار نگیرد، دوباره سر بلند خواهد کرد. 

جنرال چرلی کلیفلند سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت هرگاه گروه القاعده به شکل دوام دار تحت فشار قرار نداشته باشد می تواند یک بار دیگر در این کشور تقویت شده و قوت بگیرد:

" چیزی که ما در مورد آن نگران هستیم این است که هرگاه آنان نادیده گرفته شوند و فشارهای دوام دار بالای گروه القاعده وارد نشود به شکل تاریخی آنان این توانمندی را دارند که به زودی یک بار دیگر جان گرفته و به تناسب تعداد خود تهدیدات بیشتر را به وجود می آورد. "

هرچند وی میگوید که القاعده در افغانستان سرکوب شده و شمارآن هم زیاد نیست اما گفت که این گروه با طالبان روابط نزدیک دارد.
چیزی که جنرال چرلی هیچ در باره اش سخن نمی گوید آن است که این همه افراد القاعده از کجا می رویند؟ چطور سبز میشوند؟ راه شان کجاست و به وسیله کدام منابع تمویل می شوند؟  شاید روزی مدعی شوند که به راستی ازین راز ها خبر ندارند. شاید هدف شان این است که شما خود تان در ذهن تان برای این سوال جوابی فرض کنید و ساکت باشید. امریکا به حدی سردرگم وبی هنر شده است که حتی از اختراع یک حادثه یی انگیزه پرداز، عاجز آمده است.
اما جبران ناپذیر ترین شکست امریکا، فراموشی مردم افغانستان است. این ها طوری چپ و راست تبلیغات خود را دوام می دهند که گویی در افغانستان هیچ مردمی وجود ندارد وفقط القاعده است وطالب وداعش و خود شان!
انگلیس وامریکا!
تا دیر نشده، پالیسی عوض کنید. عوض کنید خود را که حتی روزی می رسد که فرصت عوض شدن از دست می رود.