-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

حامد کرزی خودش را به مسکو رسانده و قراراست سپنتا  و کریم خرم هم به عنوان شاهدان، دو پای دیگر قرض کنند و خود را برای حج عمره قبله جدید برسانند. هموطنان مقیم مسکو در «کلکتیف» ( که مهمان نوازانی کاکه استند) البته متوجه باشند که حامد کرزی از «نسل ودکا» نیست واگر چرس شیرک تدارک کنند، به کریم خرم هم بد نخواهد گذشت. درین میان به سپنتا هرچه تعارف کنید، بی تحاشی، پیمانه زود بالا می اندازد... و با همان سرعت نیز خود را ایلا میدهد! یک مشوره بود! فاروق جان «فردا» مواظب باشد.