-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

آنچه را جناب دکتر مهدی در تفسیر تلاش های حامد کرزی برای رسیدن به زعامت نسل نو طالبان مطرح کرده، در واقع خط السیر «کرزی اصلی» را که سایه وار، خودش را در سفر وحضر همراهی می کند؛ تصویر کرده است. هیچ تردیدی نیست که ایران و روسیه فرکسیون «شورای طالبان مشهد» را تشویق می کنند که از نظر سیاسی، از کرزی حرف شنوی داشته باشند.
نظامیان و جنگاوران طالبان ضد ملامنصور از نظر نظامی هیچ ارزشی به کرزی قایل نیستند؛ اما کرزی آرزو مند است فقط دربخش سیاسی، به شکل یک سخنگوی ضد امریکایی از سوی قطب جدا شدۀ طالبان (نوع پاکستانی) عرض اندام کند. در زمان مقاومت نیز جهد بسیارکرد تا نماینده طالبان در امریکا باشد؛ مگر ملاعمر قبول نکرده بود.
اکنون نوبت تازه فرارسیده و تیم کرزی متشکل از نکتایی پوشان فاسد و کارکشته نظیر سپنتا، تیار و دست به سینه مشتاق اجرای یک مأموریت دیگر اند.