-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

تاج‌محمد جاهد، وزیر داخلۀ افغانستان می‌گوید که اگر مقرری‌ها در نهادهای امنیتی بر پایۀ روابط و سلیقه‌های شخصی نباشد، در عرض شش ماه امنیت را در سراسر افغانستان تأمین می‌کنند!
وزیر داخله فکر می کند که بحران افغانستان فقط یک مسیر دارد و اگر مسیر ( مقرری ها) درست طی شود، امنیت تأمین می شود. فاجعه بار است!!