-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۲, یکشنبه

شبکه تلویزیون «خورشید» از انتشار برنامه تکراری وبی فایده «خط کابل» چه به دست می آورد؟ سرخط گویی  از مطبوعات داخلی هیچ لطفی ندارد. مطبوعات داخلی، خود از تلویزیون ها تغذیه می کنند و تلویزیون خورشید به نوبه خود از مطبوعات داخلی لقمه یی برای جویدن می گیرد. عجب!  تلویزیون خورشید برنامه های بسیار خوب دارد و باید خط کابل راه خود را به تیتر گیری از روزنامه های جهان در باره افغانستان و منطقه تغییر دهد.