-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

برخی ها شاید میزبانی خود سرانه یا سازمان دهی شده جمعه خان همدرد از جنرال دوستم را امری عادی تلقی کنند. صحنه عمیقن حساس است و روی چرخه یک جنگ روانی سوار است. مشوره بنده این است که جمعه خان را به کابل فرا بخوانند... مصلحت نیست بیش تر بنویسم.