-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۱, شنبه

حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان می‌خواهد در نشست این حزب در اشتوتگارت، خود را به عنوان یک حزب ضد اسلامی معرفی کند.
رهبران این حزب می‌گویند اسلام جایی در آلمان ندارد. آیا روح نازی ها با خلعت فریبنده در آلمان احیا نشده است؟ اگر نازی ها هیاهو از سر گیرند، مسلمان ها روز های تیره و تاری را در پیش خواهند داشت. این فکر شایع است که مسلمان ها ریفورم پذیر نیستند.