-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۵, یکشنبه

از ورای اظهارات ستاد عطا محمد نور با نیویورک تایمز این طور مستفاد می گردد که مدیریت سیاسی «ائتلاف شمال»، از کابل به بلخ منتقل شده است.