-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۰, جمعه

پرسشی از آقای حق‌جو و دیگران

اسد «بودا»


آقای «حق‌جو»، رئیس آیسا گفته است: « در ۹ ماه ریاستم [یک‌بار] نتوانستم رئیس جمهور را ملاقات کنم!» بدیهی است که این نوع برخورد رئیس جمهور با کارمندانش به هزار دلیل و از هر منظر غلط و نابخشودنی است ولی نابخشودنی‌تر از برخورد رئیس جمهور، برخورد کسانی مثل حق‌جو با مردم است که در دروان ریاست مهر سکوت بر لب می‌بندند و فقط پس از عزل مقام ریاست به افشاگری روی می‌آورند و سراغ مردم را می‌گیرند. ا
افشاگری و نق‌زنی به این سبک که پس بیرون‌انداختن از ساختار قدرت از فساد حرف می‌زنند و به یاد مردم می‌افتند، نشان پایبندی به منافع جمعی و مردمی نیست، مردمی‌سازی منافع شخصی است و بحران را عمیق‌تر می‌کند. در طول این ۹ ماه حق‌جو می‌توانست بی‌اعتنای رئیس جمهور را رسانه‌ی کند. نمونه‌های چون حق‌جو که پس از برکناری دست به افشاگری می‌زند، کم نیستند. چندین‌سال است که برخی پس از عزل از مقام‌های دولتی از تبعیض اجتماعی و فساد دولتی می‌گویند و به نفع مردم در هوا شمشیر می‌زنند.
حق‌جو و دیگران باید یاد بگیرند که هر کاری را به موقع انجام دهند. نوش‌داروی پس از مرگِ سهراب فایده ندارد. فقط خاک بر سرپاشیدن است. میان غوغای پس از برکناری و مهر سکوت بر لب‌نهادن در دورانِ ریاست تفاوتِ معنا داری وجود ندارد: در آن سکوت و در این غوغا لذت ریاست و پای منافع شخصی در میان است.