-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۹, یکشنبه

آخرین چانس حزب اسلامی شاخۀ حکمتیار که سعی داشت در واپسین فصول تقسیم غنایم در کاسۀ دولت و حکومت دست خود را فرو برد، از بین رفت. مخالف اصلی درونی، گروه حکمتیار، فرکسیون ارغندیوال- محمد خان است. مخالف کلیدی سنتی، جمیعت اسلامی وشورای نظار (بی سرپرست مانده) است.
این درحالی است که دسته خاص چندین پدره که در اطراف دکترغنی به نان ونوایی دست یافته اند، از حکمتیار به همان مقیاسی بیزار و هراسان اند که دشمنان «تنظیمی» آن، در سایه اش سنگ می کوبند. ازین قرار، پرونده تا امر ثانی بسته شده است.