-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۳, جمعه

دکترعبدالله فراست بی پیشینه یی را در شرایط فوق العاده حساس کنونی که گراف اعتبارش به شدت پائین آمده، از خود نشان داده است. او دردیدار با کمیسیون «خاکسپاری پیکر امیر حبیب الله کلکانی» پذیرفته است که در نخستین همایش بزرگ در آستانۀ شروع کارزار انتقال پیکرهای «شهیدان قرآن» شخصن شرکت خواهد کرد. اجرای برنامه تاریخی انتقال پیکرها، با آغاز دور دوم «مقاومت» برضد طالبان همزمان است.