-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۲, یکشنبه

یک شخص آماتور دریک ضیافت، از مقام «اخلاص!» در بارۀ علامه اقبال لاهوری، به حدی دروغ بافت و صفایی داد که کیف لحظه ها را برایم پر شرنگ کرد. چون سخن به درازا رفت، قریب بود از وی موجودی قدسی بتراشد. با خود گفتم که فلانی، برایت چه بگویم؟ سرم را سوی یک دوست دیگردور دادم و حدیثی دیگر بنا کردم. در همان لحظه این سخن استاد واصف باختری به یادم آمد که یک روز گفت:
علامه اقبال در زمان ظاهر خان که به کابل سفر می کرد، در هوتل کابل اقامت می ورزید. یک روز به دیدارش رفتیم و آن جناب، شراب های پلاستیکی را لحظه به لحظه باز می کرد و گاه جرعه جرعه وگه، یک دم در حلقوم خویش فرو می برد!