-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

انجنیر رحمت الله «نبیل» رئیس پیشین ادارۀ امنیت ملی، مشخص نوشت که اگر «صداقت» در کار است، انس حقانی در پاسخ به کشتار مهیب کابل اعدام شود. اگرچه ایشان سیخ آتشین را در اعصاب جامعه بین المللی و دولت کابل فروبرد، مگر این را نگفت که در زمان کرزی- فهیم که وی عهده دار دستگاه امنیت ملی بود، چند سردسته یا افراد عادی تروریست اعدام شدند؟
به قول سعدی، خانه از پای بست ویران است.
عبدالله آزاده خنجانی نوشت: هنوز هم سربازان رياست محافظت رجال برجسته از كسي محافظت ميكنند كه جنگ با طالب را جايز نمي داند.
این نص گفتار، به طور کامل، بر زمان کرزی- فهیم نیز صدق می کرد.