-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۸, شنبه


اگر جنگ کندز- بغلان درجهت تولید خطرات بیشتر و سقوط شهر پیشرفت کند، به شمول، واحد های محلی، نیروهای شبه نظامی تحت فرمان «شورای حراست» مجبور به مداخله می شوند. جنگ به یک جریان سراسری بدل می شود. جنگ کندز، مقدمۀ یک دست سازی امور نظامی شمال و سرکوب حکومت خود گردان بلخ است. این جنگ، بازتاب جنگ خاموش بازیگرانی است که  دراتاق های عملیات نشسته اند. ؛ اما به تئوری استقلال طلبی «شمال» دامن میزند.