-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

هزاران تروریست هم اکنون در زندان های دولت اند. دولت، صلاحیت و نیت اعدام هیچ یک از آنان را ندارد. علاوه برآن، دولت کابل اجازۀ تشدد یا اعدام تروریست ها را ندارد. یک دولت نظامی دیگر در کنار این دولت، شکل می گیرد.