-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۹, یکشنبه

برخی دوستان، نوشته های مرا بدون ذکر منبع و نام، از نام خود همرسانی می کنند. یکی از آن ها استدلال کرده که «مآمون» هم از برخی سایت ها مطالبی را بر میدارد. عرض شود که بنده، هیچ گاه مطالب و گزارش های سایت ها را به نام خودم ثبت نمی کنم و منبع آن را تذکر می دهم. دیگر این که برخی گزارش های تازه را از منابع «ویژه» دریافت می کنم و انتشار میدهم.
گزارش های وِیژه، سال هاست که به من می رسند. همین مطالب را برخی دوستان به نام خود نشر می کنند. افزون برین، «تحلیل های اطلاعاتی» که می نویسم، حاصل چندین گزارش و یافته های زنجیره یی می باشند که با بهره وری از آرشیف حوادث، آن را می نویسم. این ها مال هیچ منبع دیگری یا لااقل منابع، «رسانه یی» نیستند.
البته برایم قابل درک است که نباید از همه کاربران انتظار برخورد حرفه یی در اطلاع رسانی داشته باشیم. گزارشگری قواعدی تعریف شده یی دارد که ممکن است بسیاری از هموطنان من از آن به درستی مطلع نباشند. این را به طور یک آگهی نوشتم.