-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

سفر دوره یی جنرال دوستم به شمال٬ اولن برای جنگیدن نیست؛ اگر جنگی هم دربگیرد٬ هدف جنگ «برنده شدن» نیست. این مانور ها بسان مستی یک فیل در درون خانه است. بنده از نظر شخصی و سیاسی به جنرال و اهالی «جنبش»حسن نیت دارم؛ مگر متاسفانه قضیه همین است که عرض کردم.