-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۶, دوشنبه

دکترغنی نگفت که طالب «دشمن» است.

نوشته: سميع حامد


اشرف غنی باز هم در باره ی تعریف دشمن شعر سپید گفت. طالب یک گروه سیاسی- نظامی است نه سیاسی تا (( برخی از طالبان)) داشته باشیم که بیایند و صلح کنند. طالب اگر بیاید با سلاح خود می آید و اگر تفنگ نداشته باشد دیگر طالب نیست. پس چرا نمیگویند طالب (( دشمن)) است و برخی و بعضی ندارد. دم سیاسی طالبان هم در دست همسایه است. زمانی گفته بودم :
باز طالب (( میانه رو)) گشته 
عاشق غوری پلو گشته 
خود او مثل سابق است، مگر
عو عو او میو میو گشته
در سخنرانی اشرف غنی فقط یک گپ تازه بود؛ اینکه گفت ( نقل به موضوع) : تشکر از پدر ها و مادر هایی که چنین فرزندان را زاییده اند!
...
اگر تعریف دشمن مشخص نشود حتمی پدران هم خواهند زایید!!!!