-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

صدق گفتار از هر دهنی نیکوست.

اشاره: رحمان «رحمانی» نکته دردناکی را بالا کشیده. من صد درصد با آن موافقم.


گفته مي‌شود تاجيك‌ها "شهري‌ترين" مردمان كشور بودند. راستش توليد متن در اين زمينه به ويژه قبل از كلكاني خيلي هم زياد بوده و بعد از كلكاني نيز كوشش بر همين بوده كه تاجيك‌ها را شهرنشين نشان بدهند. من با گذشته كاري ندارم اما به گفته‌اي قرباني، هرگاه دختري در خيرخانه بايسكل سواري كرد، آنگاه تاجيكان هنوز شهرنشين گفته مي‌شوند. هرگاه دختران تاجيك به كشورهاي شرقي و غربي به بورسيه فرستاده شدند و ميزان دختران تحصيل كرده اگر با پسران برابري نكرد، زير صفر هم نباشد، آنگاه تاجيكان هنوز فكر شهري دارند.
براي يك هزاره نرفتن خانمش به كار و اشتغال، خجالت‌آور است. يك هزاره مي‌خواهد خانمش راننده‌گي كند و خود بدون آزار خياباني بتواند از ماركيت‌ها و فروشگاه‌ها خريد كند. خانم يك هزاره اگر نتواند، تحصيل كند، او بايد حس حقارت داشته باشد و خودش را در اجتماع نكوهش كند. اين درحالي است كه خانم يك تاجيك و پشتون اگر بايسكل سوار شد، اگر راننده‌گي كرد و اگر به تنهايي خريد رفت، براي شان خجالت‌آور و مايه‌ي شرم‌ساريست.
يادداشت: مي‌دانم باز رگ‌هاي گردن تاجيك‌ها و پشتون‌هاي روشنفكر بزرگ مي‌شود، اما صادقانه مي‌گويم با ديد انتقادي دوباره بخوانيد.