-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۵, چهارشنبه

چه نکته یابی ها دارد این موسی ظفر

 
تا جایی که به خاطر می آورم متاسفانه از طنز پردازی های حوزه ادبی افغانستان به هیجان نیامده ام مگر جوهر گذازنده هدف گیری های موسی ظفر به قول استاد باختری «ازلون» دیگر است.


بعد از چهل روز یک آفریقایی را از شکم مار زنده بیرون کردم. خیلی ضعیف شده بود. با فین فین حرف می زد. میگفت در شکم مار خوراک کافی نبود. میگفت آکسیجن که اصلا نبود و یا آنقدر کم بود که اصلا نمی شد نفس کشید.
این آفریقایی الکاگامبولو نام دارد و داستانش را در مقابل یک جمعیت صد نفری چنین بیان کرد؛
"من دنبال غذا به جنگل رفتم. وقتی می خواستم نارگیل را از شاخه بکنم، یک مار بزرگ سبز رنگ مقابلم ظاهر شد و تا من اقدام به فرار کنم، مرا قورت داد. داخل شکم مار که رفتم، دیگر نفهمیدم چند شبانه ...روز آنجا ماندم. امروز این مرد شجاع افغان (اشاره به من) مرا از آنجا بیرون کرد و گفت که چهل روز آنجا بوده ام."
یک عده آفریقایی معتقدند که الکاگامبولو دروغ می گوید و هیچ کس نمی تواند چهل روز در شکم مار باشد؛ اما من شاهدم که دروغ نمی گوید. من خودم او را از شکم مار بیرون کردم. من دیدم که یک مار بزرگ در گوشه ای مرده است اما شکمش هنوز شور شور می خورد. کارد را برداشتم و شکمش را پاره کردم، دیدم الکاگامبولو. کاش مبایلم همراهم می بود که عکس می گرفتم. متاسفانه آن وقت من تنها بودم چون برای یک کار خصوصی به جنگل رفته بودم.
شک نکنید. خداوند خیلی بزرگ است. میتواند یک نفر را چهل روز در شکم مار یا ماهی نگه دارد. هر کس بر توانایی خداوند شک کند باید بداند که مرتد است. پس مرتد نباشید لطفا.
هرکس سبحان الله نگوید دیگر همراهش چت نمی کنم. خلاص.