-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

جمعه خان همدرد: جمیعتی ها طالبان جعلی درشمال ایجاد کرده اند!

از کشفیات تازه جمعه خان همدرد.


جمعه خان «همدرد» از قوماندانان حزب اسلامی درگفت وگو با رادیو آزادی می گوید:
"در شمال کشور از فاریاب آغاز تا به بدخشان یک حزب حاکمیت دارد، قوماندان نیز از میان همین افراد است، والی نیز از میان همین‎ها است و همه چیز از اینها هستند، اردو، پولیس، امنیت همه وابسته به همین گروه هستند. سرحدی نظم عامه توزیع زمین و شهرک‎ها همه به همین این‎ها تعلق دارد."

آقای همدرد ادعا می‎کند که موجودیت طالبان جعلی در برخی نقاط شمال بخصوص ولایت بلخ قابل نگرانی است و به گفته او در اکثر موارد زورمندان و سران دولت در این ولایت دست به ایجاد طالبان ساخته‎گی زده‎اند.

به گفته وی که این قدرتمندان به بهانه مبارزه با طالبان در حال تقویت نظامی هواداران خود هستند:

"خود قدرتمندان محلی طالبان را ایجاد کرده‎اند، یکی هم طالبان حقیقی است، این ها با طالبان حقیقی جنگ می‎کنند و یا طالبان دست ساخته خودشان؟ "

همدرد می‎افزاید که حکومت محلی بلخ در شماری از ولسوالی‎ها مردم عام را تشویق به قاچاق و کشت مواد مخدر نموده‎است.