-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۲, یکشنبه

روزنامه نگاری مسئولانه یعنی این. کارگر رسانه زیاد است؛ اما مسلم شیرزاد آرام آرام در نقش یک محور یا دیده بان ظاهر می شود. این رسالت شجاعانه در هرحال هزینه دارد ولی افتخارش تاریخی است.