-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۰, جمعه

منبع خاصی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده است که کشمکش عجیبی بر سر سرکوب واعدام تروریست های زندانی، در بین حلقات متضاد دولتی در جریان است. گره اصلی درین است که آیا اعدام جنایتکاران و قاتلان باعث ثبات دولت می شود یا سبب سقوط  آن خواهد شد؟ به اضافۀ اکرم خپلواک و نزدیکان دکترغنی، تمام اعضای شورای صلح از جمله وقاد، شهزاده شاهد و حکیم مجاهد و دیگران پیوسته دکترغنی را از عواقب این کار می ترسانند.
 همین منبع حکم می کند که جناح دکتر غنی به طور قطع قصد سرکوب قاطع تروریست ها را ندارد و به طور علنی از طالب دفاع می کنند.