-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۳, جمعه

آیا اصطلاحی به نام عقده اسلامی تولید شده؟

درین روزها قارون بچه های عرب کعبه خود را به موترهای طلایی تبدیل  کرده اند. روز و روزگار مسلمانان در جهان را نگاه کنید... و عرب بچه های طلا پرست را ببینید... مگر عقب مانده گی ذهنی نوعی شهوت طلایی نیست؟
 
http://www.businessinsider.co.id/saudi-tourists-gold-supercars-parking-fine-london-2016-3/#.Vv4GR0q4aUl