-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

-

-

۱۳۹۵ فروردین ۱۳, جمعه

آیا اصطلاحی به نام عقده اسلامی تولید شده؟

درین روزها قارون بچه های عرب کعبه خود را به موترهای طلایی تبدیل  کرده اند. روز و روزگار مسلمانان در جهان را نگاه کنید... و عرب بچه های طلا پرست را ببینید... مگر عقب مانده گی ذهنی نوعی شهوت طلایی نیست؟
 
http://www.businessinsider.co.id/saudi-tourists-gold-supercars-parking-fine-london-2016-3/#.Vv4GR0q4aUl