-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۴, شنبه

گزارشنامه افغانستان: تئوری هایی درحال انتشار نشان می دهند که فرانسه و انگلیس از عملیات تحت رهبری امریکا در  افغانستان گام به گام خارج شده اند. بعد از طرح فاز عملیاتی «بلوچستان» و بافت دادن آن به «مقاومت» شمال افغانستان، خطر بزرگی هم به امریکا و هم به پاکستان متوجه شده است.
مقامات فرانسه و انگلیس بدین باورند که بازی در افغانستان به شکل درست پیش نرفته و عواقب آن برای قدرت های محور، زیان بار است. نتیجه تئوری های شایع این است که امریکا در شرایطی قرار گرفته است که ممکن است مجبور به خروج اجباری از افغانستان شود. تغییر ذهنیت عامه علیه غرب، سریع تر از آن است که تصور می شد.