-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۳, دوشنبه

فکر می کنم غلام محمد جلال  رییس مرکز کاری جامعه سراسری افغان های مقیم روسیه، خیال دارد در رقابت ها به هدف راه یابی به مجلس نماینده گان، شرکت کند. هرچند یک اندازه دیر تر به چنین کاری اقدام کرده، احساس می کنم که موفق خواهد شد. اما لازم است که در انعکاس اخبار فعالیت های خویش کمی دقت داشته باشد. کسی که خبر ملاقات وی با مردم را نوشته بود، بیخی از خط درست نویسی خارج بود. چرا ازفاروق «فردا» درخواست کمک نمی کند؟
این را به خاطری تذکر دادم که بچه های مسکو نشین، کاکه استند.