-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۷, جمعه

یادداشت به عتیق «رحیمی»:
روزهایی را به یاد می آورم که کتابچه یادداشت نگاری های «خاص» را دراتاق مشترک ما گم کرده بودی. چشمانت چه اندوه زا اما زیبا شده بودند. حالا هم حس کردم شاید همان حالتی را داشته باشی. بچیم در ارتباط به واکنش نرم عنوانی ناشر کتاب هزارتوی خواب واختناق و جناب غبرایی، کار بیشتری انجام بده. کاری که غبرایی کرده، درهر قالبی که بیاندازیش، غیرقابل توجیه است و قبل از آن که خنده آور به دیده آید؛ تأسف بار است. در زنده گی، نخستین بار است که فارسی به فارسی برگردان می شود. یک علت این بدعت خبط آلود، نوعی خودشیفته گی بی دلیل وانگاره های برخاسته ازیک حس خود برتربینی و دگرکهتر بینی عادتی است.
نظر من این است که تمام کتاب های فارسی خود را به طور رایگان درشبکه اجتماعی در اختیار مخاطبان قرار بده.