-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۱, شنبه

پاکستان از «مصالحه» به جنگ «بهاری» عبور کرد.

همه چیز زیر ریش پاکستان در جریان است اما سرتاج عزیز مزورانه مدعی است که آن ها نمی توانند طالبان را به مذاکره با کابل مجبور کنند.

پایگاه خبری موسوم به ان دی تی وی به نقل از منابعی در کندهار خبر داده است که در جریان ماه جاری عملیات بهاری «قاطع» از سوی گروه طالبان در یک گستره وسیع آغاز می شود. منبع گفته است که ایجاد هم سویی میان فرق مختلف طالبان به همین منظور بوده است. ملامنصور درپیامی که در تارنمای آن گروه به نشر رسیده نفرات خود را به آماده گی برای جنگ فراخوانده است.
 
منابع می گویند که ملامنصور با بهره گیری از موقعیت رهبری به منظور ریشه کنی مخالفان و گروپ های پیمان شکن و منحرف  نفرات فرماندهان رقیب را خریداری کرده است. در خبرآمده است ملامنصور مقام های کلانی را در شورای رهبری مستقر در کویته به ملامنان برادر ملاعمر متوفی و پسرش ملایعقوب پیشنهاد کرده است.
هفته گذشته ملاقیوم ذاکر نیز به ناگه به ملامنصور بیعت کرد. حال چندین جریان طالب تحت مدیریت پاکستان و امریکا فعال شده است تا فرصت مصالحه در حوزه افغانستان به مدتی نا معلوم از دست برود.