-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۹, یکشنبه

جنایات کشورهای اسلامی درافغانستان

حاشیه یی بر ارمغان لفظی دکترعبداللهدر گزارش دکترعبدالله پس از دیدار با سران «کشورهای اسلامی» گفته شده که هشت مملکت «اسلامی!» در تأمین صلح و ثبات در افغانستان همکاری می کنند. درین فهرست نام عربستان سعودی، ترکیه، و پاکستان درصدر ذکرشده. درحالی که این سه کشور، یاران طالب و داعش اند. جنایات کشورهای اسلامی از زمان جهاد، تا امروز، به خصوص، عربستان، پاکستان، و امارات، در کشتار و انهدام هستی مادی ومعنوی افغانستان، در تاریخ اسلام، و همچنان در پنجاه سال تشکیل اتحادیه کشور های اسلامی، بی مثال بوده است.