-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۱, شنبه

گارد ملی ضد تروریزم چیست؟

از نمایش های ولادیمیر پوتین


در روسیه وسیع ترین تدارکات امنیتی برای مقابله با تروریسم اتخاذ شده است. بموجب این تدارکات، یک گارد ملی زیر نظر مستقیم شخص رئیس جمهور تشکیل می شود که فعالیت های آن تابع هیچیک از ارگان های امنیتی و نظامی نیست و تمرکز هدایت و رهبری آن در کاخ ریاست جمهوری متمرکز می شود. این گارد ملی مجاز به هر گونه اقدام و کنترل امنیتی کشور با اختیارات تام، برای کشف و خنثی سازی اقدامات تروریستی و انفجاری و دستگیری گروه های وابسته به شبکه های تروریستی است. پیش بینی می شود که 8 میلیون در این گارد فعال خواهند شد. رئیس جمهور روسیه هنگام اعلام این خبر در جمع مقامات نظامی و امنیتی و دولتی گفت که روسیه هدف اصلی تروریسم جهانی است و ما باید تمام روزنه های رخنه جاسوسی، ترور و تروریسم را در روسیه ببندیم. پیشگیری بسیار مهم تر از اقدامات پس از حوادث است و روسیه باید خود راآماده چنین پیشگیری بکند. ما به تمام جمهوری های مسلمان نشسن قفقاز نیز هشدارهای لازم را داده ایم و آمادگی خود را برای هر نوع کمکی به آنها برای مقابله با تروریسم سازمان یافته را اعلام کرده ایم.

در جریان اعلام تشکیل گارد ملی علیه تروریسم در روسیه، شمار اعضای این گارد و وابستگی های آنها به ارگان های امنیتی و نظامی روسیه سخنی به میان نیآمد اما تاکید شد که این گارد ملی آموزش های فشرده را برای مقابله با ترور و تروریسم دیده است. حفظ امنیت مردم روسیه در جریان مقابله با تروریسم چه در داخل و چه در خارج از روسیه از اهداف تشکیل این گارد ملی اعلام شده است.