-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

خواب های سی ساله

کتاب تازه نیلاب موج سلام در کابل انتشار یافت.


خبر آمد که "خوابهای سی ساله" ـ گزینۀ داستانهای کوتاه و میانه ام در 116 رویه در کابل با گوهر چاپ آراسته شد. 
جا دارد از جناب امیری گردانندۀ انتشارات امیری بخاطر چاپ، جناب رضا پارسا، از بابت برگه آرایی و طرح پشتی و جناب عظم الدین برکی برای زحمات، توجه و هماهنگی کار سپاسگزاری نمایم. بدون همکاری این دوستان چاپ کتاب ناممکن بود.
برای من خیلی مهم بوده است تا گزینۀ داستانها خلاف دو کتاب اولم در افغانستان چاپ شود. نخست برای این که مصرف کنندگان اصلی در افغانستان و کشورهای همزبان اند. دوم، برای انتقال اندیشه و پیام در قالب داستانهایی که در سبک متفاوت به نوشت آمده اند. این کمترین کاریست که میتوانم برای هموطنان کتابخوانم انجام بدهم.
دوستان داخل کشور که دلبستگی به دست آوردن گزینه را دارند، میتوانند آن را از کتابفروشی امیری و دیگر کتابفروشیهای شهر کابل به دست بیاورند ویا 0784100912با شماره تلفن وارد تماس گردند.
شناسنامه:
نام: خواب های سی ساله
گونه: داستان