-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۶, پنجشنبه

چرخش تاریخ؛ توصل زمینی هند با افغانستان

کابوس پروژه «چاه بهار» در منطقه گردش می کند.

سرانجام، فشارهای امریکا برهند جهت انصراف از پروژه بزرگ پیوست هند- افغانستان از کانال دریای عمان و ولایت سیستان وبلوچستان ایران، نتیجۀ معکوس به بار آورد و هند به افغانستان از راه زمین وصل شد. 217 کیلومتر خط جاده از لنگرگاه دریای عمان به ولایت نیمروز و منطقه دلارام فراه اعمار شده است.
پایگاه اکمالاتی «چاه بهار» از طرف هند، شهر بزرگ بمبئی است.
پروژۀ استراتیژیک «چاه بهار» با گرداننده گی هند- ایران، بازی امنیتی و اقتصادی را اول در افغانستان وسپس در بازار غنی آسیای مرکزی، «تغییر» وارد خواهد کرد. در آستانۀ گشایش رسمی بزرگ راه چاه بهار، اکنون واژه «تغییر» در تحلیل کارآگاهان هندی به طور بی پرده مطرح شده است. آن ها می گویند ازین پس، بازی در افغانستان «تغییر» می کند. با آغاز نقل وانتقالات ازین مسیر، بورژواژی نوپا و کم شیمۀ پاکستان مختنق می شود. برنامۀ ساخت و ساز 47 میلیارد دالر «گوادر» با چالشی توانمند و دایم مواجه می شود.
سرمایه داران افغانستان برای نخستین بار در تاریخ افغانستان، یک  فضای باز تجارت و مصئونیت تجاری را تجربه خواهند کرد. بندر کراچی، اگر به روی کاروان های بازرگانی افغانستان بسته شود؛ تا حد زیادی متروک می شود. این کابوسی است که پاکستان از آن وحشت دارد. یکی از مسایل مهم در اجرایی شدن مسیر چاه بهار این است که افغانستان از نظر اقتصادی وسیاسی، نقطه ضعف خود دربرابر پاکستان را آرام آرام جبیره کرده و حتی می تواند مسیر تجارت  پاکستان به آسیای میانه از طریق قلمرو خود را مسدود کند.