-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۹, یکشنبه

این پروژه استراتیژیک، گلوی پاکستان را به مرور خشک می کنند.

کار ساخت 15 بند آب در سرتاسر کشور به اعلان سپرده شد.
مدیریت آب های افغانستان، بخشی اساسی در استراتیژی هند برای دوستی پایدار با افغانستان است.


وزارت انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان از بودیجه خویش کار ساخت 15 بند ذخیره آب و تولید برق را در سرتاسر کشور به اعلان داوطلبی می سپارد.
فهرست پانزده بند یاد شده قرار زیر می باشد:
1. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره دوه منده درولایت خوست
2. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره علینگار ولایت لغمان
3. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره پلتوئی ولایت پکتیکا
4. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره آبتک ولایت لوگر
5. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره زردآلو ولایت غزنی
6. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره بازیدخیل ولایت زابل
7. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری و تولید برق دهنه غوربندک ولایت پروان
8. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره گزک ولایت بامیان
9. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره غودار ولایت دایکندی
10. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره چال ولایت تخار
11. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره آب شوره ولایت بادغیس
12. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره واخی ولایت پنجشیر
13. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره تیرپل ولایت هرات
14. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره دهنه بوم ولایت غور
15. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره زرمردان ولایت فراه
این داوطلبي به روش تدارکاتی QCBS می باشد، شرکت های خصوصی داخلی و خارجی واجد شرایط که خواهان قرارداد این بند می باشند، جهت دریافت سند اعلام علاقمندی( (EOI میتوانند به ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی وآب واقع سناتوریم سرک دارالامان مراجعه نمایند. جهت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت اداره محترم تدارکات ملی و یا ایمیل آدرس ذیل مراجعه نموده حل مطلب نمایند.
To:h_stanik@yahoo.com & jabarkhel2007@gmail.com
قابل ذکر است ضرب العجل تسلیمی اظهار علاقمندی تاریخ 27/April/2016 که مصادف به 8/2/1395 میشود، ساعت 10:00 قبل از ظهر می باشد.