-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

این یادداشت را حتمن به فاروق اعظم برسانید.

نوشته: داود «ناجی»


فاروق اعظم درست می گوید. چرا باید اهالی قندهار و زابل و دیگر ولایت های جنوب یا بقول آقای اعظم پشتونها نسبت به دیگران کمتر در کانکور شرکت کنند. 
اما اشتباه آقای فاروق این است که آدرس طرح سوال را اشتباه کرده. باید از فاروق اعظم. فارودک، حکمتیار، ملا عمر، مولوی نبی، یونس خالص و هم تیپ و تبارهایشان پرسید که شما با این جامعه چه کرده اید که از درس و مکتب گریزانند؟ 
باید از روشنفکران جامعه مورد نظر آقای اعظم پرسید که در حالی که همه امکانات ملی و دولتی و ارگ و وزارت معارف را سالها در اختیار داشتند برای مردم عادی جامعه پشتون چه کار کردند. 
باید پرسید آنهایی که در ارگ ریاست جمهوری تکیه زده اند و برای هرچیزی نسخه می پیچند، چرا نمی توانند در قریه هاشان در لوگر و لغمان بروند و چرا اینها که پالیسی ساز بودند در 15 سال حاکمیت شان هیچ برنامه فرهنگی برای مبارزه با افراط گرایی در جنوب طراحی و اجرا نکردند. چرا از نویسندگان و فرهنگیان پشتون حمایت نشد؟ رئیس جمهور خوشتیپ چپن پوش قندهاری، در پانزده سال حاکمیت خود با پولهای باد آورده غربی چکاری در عرصه فرهنگی برای پشتونها و غیر پشتونها کرد؟ 
آقای فاروق اعظم! آنچه در دایکندی و دیگر نقاط هزاره جات می گذرد، نتیجه کار فرهنگی و تغییر نگاه مردم آن مناطق است. نه نتیجه امکانات دولتی. ورنه بسیاری از مکاتب دولتی دایکندی هنوز ساختمان ندارند. چه رسد به دیگر امکانات. اما پسران و دختران روزانه یک ساعت پیاده روی می کنند تا به مکتب برسند. زمستانها در کابل می آیند و از جیب خالی خانواده خود اتاق کرایه می کنند و فیس کورسهای آمادگی کانکور و انگلیسی می دهند. 
در آخر کلام. تازمانی که "سوال" ها به درستی پرسیده نشوند. تازمانی که نگاه قدرتمندان و ارگ نشینان به قدرت، فقط و فقط "قدرت نظامی و اقتصادی" باشد. شمار داوطلبان کانکور بالا نمی رود. 
"چشم هارا باید شست."
سوال ها را باید به آدرس درست مطرح کرد. 
دلیل شرکت نکردن قندهار و پکتیا در کانکور شما و دوستان تان هستید. ریس جمهور کنونی است. و رئیس جمهور قره قل پوش و چپن پوش 15 سال گذشته است. 
درس خواندن ما دلیل درس نخواندن شما نیست. شما هم مکاتب تان را باز کنید. پولهای مکاتب خیالی را از فاروق وردک پس بگیرید. درس بخوانید در کانکور شرکت کنید. ما خوشحال تر از پیش استقبال می کنیم چون در آن صورت راه زابل نیز امن می شود. 
وپوهیژی؟ یا بیا ووایم؟