-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۶, پنجشنبه

گسترش فعالیت ازداعش است مگر کمپاین به نام طالب والقاعده

اشاره: فهمیده نمی شود که قوای بین المللی درسال جاری علیه داعش می جنگند یا طالب والقاعده؟ کدام یک وجود خارجی و لگام زدن کدام شان در اولویت کار قرار دارد؟

 
درین روزها ساز القاعده دوباره از آدرس امریکا وکابل کوک می شود.
پایگاه خبری ای او ال نیوز خبر داده است که تجدید حیات القاعده در افغانستان مقامات افغان و ایالات متحده در مورد توانمندی این گروه نگران کرده است.
معصوم استانکزی، وزیر دفاع بازیگری افغانستان نیز گفته است: "آنها واقعا بسیار فعال هستند آنها در حال فعالیت خموش اند وخود را برای حملات بزرگ تر آماده میکنند.
چون بارها درگذشته افاده داده بودند که القاعده دیگر از افغانستان رانده شده اکنون با احتیاط می گویند که شمار شان مشخص نیست ولی مقامات تخمین کرده اند که دم نقد شاید حدود سه صد نفر باشند! مگر معصوم استانکزی چشم بسته تایید کرده که القاعده «بسیار» قوی شده است.
مقامات امریکایی گفته اند که آن نگران کمیت کوچک نفرات القاعده نیستند بلکه مصیبت است که آن ها با القاعده روابط محکم دارند. وقتی با طالبان از آدرس واشنگتن ( درآخرین دیدار اوباما با کرزی) خدا حافظی شد بروحشت طالبانی برچسب یک معضل داخلی زده شده بود.
همین خبرگزاری کشف جدیدی که کرده این است که طالبان قصد دارد سیاسیون امریکایی را هدف قرار دهند!