-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۳, جمعه

ارتباط دکترغنی با شبکه حقانی

اطلاعاتی که به تازه گی درز کرده و در اختیار گزارشنامه افغانستان قرار دارد.

گزارشنامه افغانستان به اطلاعاتی دسترسی یافته است که دکترغنی از هفت سال به این سو با رهبران شبکه تروریستی حقانی درارتباط بوده است. ( شاهد ومدرک موجود است.) ایشان با برادر زاده جلال الدین حقانی در اقامت گاهش در نزدیکی دارالامان، دیدار هایی مخفی داشته است. همچنان پیوست به همین اطلاعات، نذیراحمد زی از مقامات ارشد پارلمان با مقامات آی اس آی از نزدیک در تماس و مذاکره بوده است. وی چندین بار به دستور دکترغنی در اتاق های دربسته در اسلام آباد با جنرالان آی اس آی مذاکراتی را انجام داده است... جزئیات بیشتر بعدن خواهد آمد....