-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۱, شنبه

یک فرسته یی را خواندم که از مسئولان خواسته بود آن درنده خویانی را که اباسین زیبا و معصوم را زجر کش کرده اند، باید به طالبان بسپارند. از صمیم قلب آرزو کردم که کاش چنین شود. حتی اگر دولت این میرغضبان را اعدام کند، هنوز باور نمی کنم که آن را اعدام کرده باشند. این حکومت با یک کمین خونبار قیام مردمی باید سرنگون شود.