-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۸, سه‌شنبه

حداقل در 48 ساعت اخیر، معلوم شد که آویختن برچسب «فقدان ظرفیت» از پیشانی حکومت کابل چندان موجه نبوده. دولتی که در یک شب، این توان را دارد که دیواری آهنین مشابه به دیوار چین در داخل پایتخت بنا کند، می تواند بسا کار های بزرگ دیگری را انجام دهد. این همه امکانات تکنیکی حمل نقل یک شبه از کجا آمد؟