-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

دولت‌ حق ندارد با جنایتکاران، مشارکت سیاسی نماید

داکتر ملک ستیز


امضای توافقنامه با حکمتیار، به‌ معنای به‌ رسمیت‌ شناختن جنایتکاران جنگی می‌باشد.
بر بنیاد اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری(International Criminal Cour) دولت‌ها حق ندارند با جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر همکاری و یا مشارکت سیاسی و استراتژیک نمایند. بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه، تا زمانیکه جنایتکاران جنگی در برابر جنایت های خویش برائت حقوقی حاصل نکرده و از جنایت ها پوزش‌خواهی نکنند، دولت‌های عضو ICC مکلف‌اند تا جنایتکاران جنگی را بازداشت و به دادگاه بین‌المللی واگذار کنند.