-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

خبر میرسد که صد ها تن از نفرات «خفیه» در صفوف راه پیمایان حضور داشته اند. خبرنگاران از سوی افراد مجهول الهویه لت وکوب شده نه از سوی رهروان جنبش روشنایی.