-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه

استاد سیاف از رولا غنی سخت خفه است.

شورای حراست وثبات افغانستان چنین تصویب کرد:
رولا غنی از نگاه حقوقی حق نظر دهی در مورد مسایل کلان ملی افغانستان را ندار و اگر در آینده جلوگیری نکند،پیگرد قانونی اش با در نظرداشت قوانین نافذهء کشور از مراجع مسئول درخواست خواهد شد.
رولا غنی، اخیر گفته بود که مجاهدان پیر شده اند و اگر می خواهند در وطن شان زندگی کنند باید به انان اجازه داده شود.