-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

افکار عامیانه یک فرمانده وابسته به دوران جنگ سرد

زلمي خليل زاد، نماينده، ص١٨٣
''فهیم در اوایل سال ۲۰۰۳ به ایالات متحده سفر کرد.او که [در نوجوانی ] فیلم های ویسترن دیده بود، تصور می کرد که امریکا جای وحشتناک ومخوف است. اما در این سفر، دیدش تغییرکرد. او رفاه، آبادانی وزیبایی امریکا را به چشم سر دید. فهیم از دانشگاه نظامی ویست پوینت دیدن کرد وبا شهروندان عادی امریکاهم گپ زد. وقتی به کشورش برگشت در جمع اطرافیانش گفت، مردم امریکا همه چیز دارند.هرامریکایی در یک کاخ[ ویلا] زنده گی می کند. آنان به هیچ چیز ما نیاز ندارند.من قانع شدہ ام و می دانم که امریکا صرف می خواهد ما را کمک کند وبه همین خاطر این جا است.''

از برگه خسرو «کاوش»