-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

توتاپ به خاطری مهم است که بحث استمرار ستم تاریخی در میان است.

دکتر سمیع حامد نوشت: گذار (( توتاپ)) یکی ( آری یکی) از حق هایی است که باید به مردمی برسد که در تاریکی زندانی بودند اما هدیه شان برای سرزمین ما فکر روشن است. اگر توتاپ چراغ های بامیان را روشن کند بدون تردید روشنی این چراغ ها به تمام افغانستان خواهد رسید.