-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱۰, دوشنبه

شمشیر "داموکلس" پناهجویان بر فراز سر اتحادیه اروپا

اشاره: ترکیه خریطه جیب را خیلی کلان دوخته است. این کشور در بدل سد بندی در برابر مهاجران از خاک خودش به سوی اروپا، همان چیزی را از اروپا طلب دارد که هیچ گاه به دست نیاورده است. یعنی، به دست آوردن امتیاز لغو ویزا به اروپا برای تمام ترک ها!

وزارت امور خارجه اتریش به دولت ترکیه در مورد لغو توافق با اتحادیه اروپا برای پذیرش پناهجویانی که از اروپا به ترکیه باز گردانده می شوند هشدار داد. دولت ترکیه اخطار کرده است که در صورت لغو نشدن روادید برای سفر اتباع ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا، توافق بر سر پذیرش پناهجویان بازگشت داده شده به ترکیه را لغو می کند.

وزیر خارجه اتریش در همین ارتباط گفت که در صورت لغو توافق با ترکیه بر سر پذیرش پناهجویان بازگشت داده شده، اتحادیه اروپا دست به اقداماتی قاطع در قبال ترکیه خواهد زد.

رئیس جمهور ترکیه گفته است که در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات مربوط به لغو روادید برای شهروندان ترک، توافق سال 2013 در مورد پذیرش پناهجویان بازگشت داده شده از اروپا را از اول ماه ژوئن اجرا نخواهد شد.

رئیس شورای اتحادیه اروپا در اجلاس گروه 7 کشور بزرگ سرمایه داری که در ژاپن تشکیل شده بود، درهمین ارتباط گفت: اتحادیه اروپا نمی خواهد معیارهایش را بر دیگر کشورها از جمله ترکیه تحمیل کنیم، اما دیگران هم نمی توانند معیارهایشان را بر ما تحمیل کنند.

ترکیه لغو روادید میان اتباع ترکیه و اروپا را مقدمه ورود این کشور به اتحادیه اروپا میداند و برای بدست آوردن آن پافشاری می کند و در مقابل، اتحادیه اروپا خواهان تغییر در قانون مقابله با تروریسم در ترکیه است. قانونی که در عمل به دولت ترکیه اجازه سرکوب کردهای این کشور را میدهد. تاکنون دولت ترکیه زیر بار این تغییر نرفته و برای تحت فشار گذاشتن اتحادیه اروپا برای لغو روادید مسئله بازگشت پناهجویان رد پذیرش شده در اروپا به ترکیه را مانند شمشیر داموکلس بالای سر این اتحادیه گرفته است. شمشیری که بسیار تیز است و حدس زده می شود که باحتمال زیاد اتحادیه اروپا زیر فشار بحران پذیرش سیل پناهجویان و جنگ زدگان سوریه و لیبی و عراق و افغانستان و برخی کشورهای افریقائی باحتمال زیاد به نوعی عقب نشینی تن خواهد داد.