-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۴, سه‌شنبه

به حواله نامه خبری ریاست جمهوری، صدراعظم هند در دیدار به دکترغنی گفته است که «وی بخش امنیتی حکومتش را توظیف نموده است که راه های  فراهم نمودن بیشتر هلیکوپترها را به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان جستجو نماید.»