-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

اگر این نامه خبری حقیقت داشته باشد طی ساعات روز و روزهای آینده احتمال وقوع تصادمات خیابانی درصورت کوتاه نیامدن حکومت حتمی است.

علما و مراجع از جمله حضرت آیت الله العظمی محقق_کابلی‬ در یک پیامی از تمام اقشار مختلف جامعه خواسته اند که در راه پیمایی حق خواهانه روز دوشنبه ۲۷ ثور علیه رژیم ظلم و استبداد به صورت بسیار گسترده شرکت نمایند.
پیروزی از آن روشناییست!