-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

جای خالیِ ابراهیم‌خانِ گاوسوار

طرحی برازنده که در مغز اسد «بودا» جرقه زد.
آن چه را اسد متوجه است، صد سال بعد ممکن است دیگران به آن برسند.


حرف و حدیث‌ها زیاداند. بازار دروغ و دغل گرم است. کسانی‌که دیروز از کاسیه‌لیسی ناخنِ خود را می‌خوردند، ادای دادخواهی در می‌آورند. شعار مضحک‌تر از «خط قرمز» وجود ندارد. فروکاست «حقِ قرمز» در «خط قرمز» بویِ معامله می‌دهد. جای ابراهیم‌خان ‫‏گاوسوار‬، که در اوج عصر ستمگری، «قیام ‫‏مردمی‬ بدون ‫‏خشونت‬» را در برابر بی‌عدالتی حکومت مرکزی راه اندازی و آب‌رومندانه رهبری کرد و به‌ثمر رساند، خالی است.
ستم‌های بزرگِ تاریخی، نه با خشونت قابل حل است، نه با فرستادن چند ریاکار به دولت و پارلمان، فقط با «قیام مردمی بدون خشونت» قابل حل است. قیامی که خون نمی‌ریزد، خون‌ریزی را محو می‌کند، نفرت نمی‌پراکند ولی از ستمگر نمی‌ترسد. با ستم چشم‌به‌چشم می‌شود و در برابر حق خود کوتاه نمی‌آید. قیامی از نوعی قیامِ مردمی ابراهیم‌خانِ گاوسوار. 
خیزشی کمتر از قیام ابراهیم‌خان گاوسوار در برابر این بی‌عدالتی‌های آشکار، نه چاره‌ساز است، نه توان حدزدنِ این ستمگری بی‌حد و مرز را دارد و نه شایستگی آن را که نامش را دادخواهیِ مردمی و حق‌خواهی تاریخی بگذاریم و به خاطر آن گلو پاره کنیم از خانه‌ها مان بیرون شویم.