-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

خودکشی، بهترین امتیاز است یا دادخواهی بانو رولا؟

رولا غنی در واشنگتن :
گلبدین حکمتیار وسایر رهبران جهادی پیر شده اند وکسانی که می خواهند بخش پایانی عمر خود را در وطن شان سپری کنند باید به آنان اجازه داده شود.